Blog
Prekyslenie organizmu

Naše telo je uspôsobené tak, že by sme sa mohli dožiť až 130 rokov. Avšak v dôsledku súčasného životného štýlu trpíme chorobami, predčasne starneme a umierame. Vnútorné prostredie organizmu by malo mať mierne zásaditý charakter. Chybné návyky v stravovaní však vedú k tomu, že sa podiel zásaditosti v tele neustále znižuje. Prekyslenie organizmu je potom dôvodom väčšiny chorôb. (Kurt Tepperwein)

Prekyslenie organizmu je v súčasnom svete jedným z najnebezpečnejších degeneratívnych zdravotných problémov vôbec.

Obzvlášť preto, že mu doteraz nie je venovaná patričná pozornosť. Prekyslenie, jeho dopady a súvislosti, zdá sa unikajú ako oficiálnej náuke o zdraví, tak i nám samotným. Málokto si doteraz dokáže uvedomiť priamy vzťah medzi možným dlhodobým nadbytkom kyselín v organizme a zdravím. Zdravie, je totiž bezprostredne závislé na rovnováhe kyslých a zásaditých látok v tele. Stav nadbytku kyselín spôsobuje alebo zhoršuje drvivú väčšinu chorôb. Dá sa povedať, že je to priamo zlatý kľúčik k nášmu zdraviu. Čo to znamená. Podľa významných svetových autorov totiž takmer nie je možné ochorieť, ak dokážeme udržať správnu zásadito-kyslú rovnováhu v organizme. Prinajmenšom je možné sa s prehľadom vyhnúť riziku degeneratívnych ochorení. A čo to znamená pre chorých? Ak je možné nastoliť správny pomer kyselín a zásad v tele, je vždy možná náprava zdravotného stavu či dokonca vyliečenie!

Mali by sme sa obávať nielen prekyslenia žalúdka, ale aj patologického posunu hodnoty pH celého tela. Veľmi diskutované okyslenie spôsobuje choroby. Zbavuje telo minerálov (vápnik, sodík, draslík a horčík) a získava ich z vitálnych orgánov a kostí. V dôsledku toho je telo vážne a dlhodobo poškodené, čo vedie k okysleniu.

V záujme udržania zásaditého prostredia si telo "požičiava" zásadotvorné látky zo "zásob". Napr. minerálne látky - vápnik, draslík, horčík - odoberá zo životne dôležitých orgánov a kostí, aby zrušilo kyseliny a ľahšie ich vylúčilo z tela. Tak postupne strácame látky, ktoré nutne potrebujeme pre zdravie a silu. A orgány "odchádzajú" ...

Prvý krok spočíva v pochopení, že správny pomer kyselín a zásad je - alebo by mal byť - pre človeka normálny a bežný. Nie je to v podstate žiadna "terapeutická metóda". Naše telo je vytvorené ..., stvorené, v plne fungujúci vyvážený celok iba za predpokladu tejto rovnováhy. Stav choroby alebo jej predzvesť je len dôkazom, že prestala fungovať rovnováha a pravdepodobnou príčinou vždy bude nejaká nami ovplyvniteľná skutočnosť. Každý človek je teda pánom svojej acido-bázické rovnováhy a teda úplne pravdepodobne väčšinovým tvorcom svojho zdravia či uzdravenia. Zdravý človek si túto skutočnosť väčšinou nerád pripúšťa a chorý zase nemá často dostatok viery, aby jej veril. Výsledkom sú preplnené ordinácie chronických pacientov bez vyhliadky na uzdravenie.


Aké sú najčastejšie príčiny prekyslenia?

 • Nesprávna výživa - nadvýživa (preťaženie organizmu), príliš veľa bielkovín, cukor, alkohol, nikotín, nasýtené mastné kyseliny, jedovaté látky, jedy z požívatín, insekticídy, pesticídy, herbicídy, potravinové prísady, konzervačné farbiace prísady, chlór v pitnej vode
 • Zlé stravovacie návyky - nedostatočné žuvanie (podpora kyselinotvorného kvasenia v črevách)
 • Nerovnomerný pomer kyselinotvorných a zásadotvorných potravín
 • Narušenie črevnej flóry (kvasenie v tenkom čreve, zahnívanie v hrubom čreve)
 • Nedostatok tekutín (stúpa koncentrácia kyslých odpadov hlavne v tuku a v nervových a spojivových tkanivách)
 • Zloba, agresie, stres a nahromadená duševná záťaž


A následky prekyslenia (Acidóza)?

Acidóza sa dnes dáva do súvislosti s väčšinou "civilizačných" chorôb:

 • Rakovina
 • Kardiovaskulárne problémy
 • Obezita, cukrovka
 • Oslabenie imunity
 • Poškodenie voľnými radikálmi
 • Predčasné starnutie
 • Osteoporóza
 • Nedostatok energie
 • Únava

Príčina okyslenie nášho tela teda spočíva rovným dielom v našej potrave, strese a v metabolických procesoch. Prostredníctvom lymfatického systému zaťažuje obličky, ktoré sú schopné vylučovať nadmerné množstvo kyselín len krátku dobu. Stres vďaka adrenalínu účinnosť alkalizácia tiež znižuje. V súvislosti s acidifikáciou je sieť našich ciev neustále narušovaná. Vzhľadom k tomu, že sprostredkováva spojenie medzi všetkými bunkami v tele, rozširuje sa poškodenia do celého tela.


Všetko sa dá pochopiť jednoduchšie, než sa zdá ...

Správny pomer kyselín a zásad v tele je žiadúci a potrebný. Náš organizmus to vie úplne presne a preto s geniálnou presnosťou udržiava v správnom pH orgán, ktorý považuje za najdôležitejší - Krv! Krv má pH 7,35 až 7,45 s veľmi nepatrnými výkyvmi. Ak by sa táto hodnota výraznejšie znížila pod 7,35 človek zomrie. Ako jednoduché ... Celý rad biochemických pochodov v tele je preto zameraných na udržanie pH krvi a to i za cenu "nesprávnej funkcie iného orgánu" Krv má jednoducho prednosť ...

Výsledkom je modifikované vnútorné prostredie, ktoré otvára cestu chorobám; mení sa rovnováha pH, čo tiež ovplyvňuje normálne fyziologické procesy - odolnosť tela sa oslabuje. Ak máme zdravé telo, máme zásadité rezervy, aby nás chránili. Pri prekyslení dochádza k narušeniu rovnováhy, naše zásadité rezervy sa vyčerpávajú, a tým oslabujú telo, čo podporuje rozvoj chorôb.

16.01.2012 00:00
Vyhľadávanie:
Prihlásenie:
Táto stránka je stránkou nezávislého distribútora. Stránka používa materiály z oficiálnej webovej stránky Coral Club
Powered by: Ultracode CMS